Kent u ze nog?

 
 

Inleiding

In navolging van initiatieven zoals ISIS (zie bijvoorbeeld Regionaal Archief Tilburg Isis en Zeeuws Archief Isis) kunt u op deze pagina's zoeken naar afgebeelde personen, of personen die worden genoemd in de beschrijvingen bij foto's in de bekende 'Kent u ze nog...?' boekjes en andere soortgelijke boekjes met foto's. Deze boekjes kunnen voor genealogen leuke informatie bevatten, voornamelijk over de eerste helft van de twintigste eeuw. Het probleem is alleen dat er wel erg veel van die boekjes zijn, en dat het dus moeilijk is om erachter te komen welk boekje nu juist die families of namen bevat waarin u geïnteresseerd bent. Deze informatie probeert deze pagina te leveren door van een aantal boeken een doorzoekbaar namenregister aan te bieden. De namen zijn geïndexeerd op (geschatte) datum van de foto, geografische locatie, voornaam en achternaam. Bij namen is rekening gehouden met spellingsvarianten. In deze eerste fase is maar een klein aantal boeken geïndexeerd maar gaandeweg zal het aantal namen zeker toenemen. Mocht u zelf een dergelijk boek in uw bezit hebben, en interesse hebben om daarvan een doorzoekbaar namenregister te maken, dan nodig ik u van harte uit contact met mij op te nemen.

Er staan vooral namen uit Zeeland, de Zuidhollandse eilanden en West-Brabant in de database. Zie ook de lijst van ingevoerde boekjes onder 'bronnen'.

Zoekinstructies

In zowel voor- als achternaam houdt het systeem rekening met bekende spellings- en naamsvariaties. Zoeken op bijvoorbeeld 'Jacob' vindt ook 'Jaap', en zoeken op achternaam 'Wijkhuizen' vindt ook 'Wijckhuizen'. Voor namen met een tussenvoegsel ('van de','van der' enz.) kunt u het beste zoeken op het laatste deel van de naam gevolgd door een * omdat de tussenvoegsels in de boekjes vaak afgekort worden als bijv. 'v.d. Hout' waardoor ze niet eenduidig zijn: 'van de Hout' of 'van den Hout' of 'van der Hout'.