Kent u ze nog?

Details

Meilink Meilink, FOTOS-OCC-29549

Genoemde persoon

Boek
Barchem in oude ansichten deel 1
Pagina
12
Tekst
12. Ook dit is een foto van de Ruurloseweg. Ze is eehter van een andere kant genomen dan de vorige. Sommigen zullen missehien een beetje moeite hebben met het herkennen van deze afbeelding. Ingewijden hebben ons met stelligheid verzekerd, dat het reclamebord reehts dat van hotel Meilink was. Het huis reehts was van bakker Derk ten Broeke en voordien van Bart Kerkhoven, die ook het bakkersbedrijf uitoefende. Op de aehtergrond is de tol duidelijk te zien. Deze tol werd in 1920 of daaromtrent opgeheven, tegelijk met die van de Loehemseweg. Opvallend is het diehte bladerdak van de bomen, die toen langs de Ruurloseweg stonden.
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
1920
Plaats
Barchem