Kent u ze nog?

Details

Bleumink Bleumink, FOTOS-OCC-28917

Genoemde persoon

Boek
Barchem in oude ansichten deel 2
Pagina
8
Tekst
8. Deze foto van de pastorie " ; De Wiedemhof" ; werd gemaakt in 1925. De grote voor-en aehtertuin, waar men's zomers de naehtegaal kon horen zingen, grensde reehts aan de tuin van het " ; meistershuus" ; en aehter aan wat nu de Kerklaan is. Links van de pastorie woonde de heer Ribbers. Ongeveer op de hoek van de Kerklaan stond het zogenaamde armenhuis van bovengenoemde gemeente, maar dat heeft als zodanig geen dienst gedaan. De familie Dieperink en na hen de familie Pasman hebben hier gewoond. Daarnaast woonde mevrouw L. Groot Bleumink en later de familie Kox. Ook was in dit gedeelte van Barehem de sehoenmakerij van de heer Groot Bleumink gevestigd. Al deze gebouwen zijn afgebroken en hebben plaats gemaakt voor de huizen van de Lariks-, Beuken-en Kerklaan, de Wiedenhof en de Sehoolstraat.
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
1925
Plaats
Barchem