Kent u ze nog?

Details

Lampo Lampo, FOTOS-OCC-28319

Genoemde persoon

Boek
Aardenburg in oude ansichten deel 2
Pagina
54
Tekst
54. Een geregclde verschijning in het Aardenburg van rond de eeuwwisseling was het ezelskarretje van Lux Lampo uit Heille, een buurtschap ten westen van Aardenburg. V66r de eeuwwisseling was het enige gerno torisecrdc vervoer de tram. Daarna kon men ook wel eens een auto tegenkomen. Het meeste vervoer geschicdde met paard en wagen. De minder gegoeden gebruikten een kruiwagen, een hondekar, een steekkar of ccn czelskarretje. De boeren uit de orngeving kwamen per sjees of phaeton ter kerke of naar de markt.
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
Plaats
Heille