Kent u ze nog?

Details

Vermeulen Vermeulen, FOTOS-OCC-28103

Genoemde persoon

Boek
Aardenburg in oude ansichten deel 2
Pagina
46
Tekst
46. De arbeiders van de " ; N.V. Vlasfabriek Aardenburg" ;, gevestigd bij Kees Cysouw te Srnedekensbrugge, werden omstreeks 1926 gekiekt. Vooraan zitten van links naar reehts : Daniel Ekkebus, Eugene Snoeek en Jan Jansen. In het midden staat, met York, Levinus Vermeulen. Vijfde, vier de en tweede van reehts zijn respeetievelijk Clement Frans (uit Eede), Pieter Hal en Adriaan Provoost. De overige arb eiders waren afkomstig uit Eede of uit Belgie. Op de wagen poseert Kees Ekkebus met zijn york. Vooral tijdens en na de eerste wereldoorlog was de vlasindustrie in opkomst. Het op de velden verbouwde vIas werd in de vlasserijen van het zaad ontdaan en de bast werd bewerkt, zodat aileen de vlasvezel overbleef. In andere fabrieken, die elders waren gevestigd, werd van het zaad Iijnzaadolie en van het vlaslint Iinnen gemaakt.
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
rond 1926
Plaats
Eede