Kent u ze nog?

Details

Den Haag Den Haag, FOTOS-OCC-27918

Genoemde persoon

Boek
Aalsmeer in oude ansichten deel 1
Pagina
78
Tekst
Aan het einde van de Uiterweg, waar deze doodloopt op de ringvaart van de Haarlemmerpolder. In vroeger eeuwen was de Uiterweg verbonden met de Herenweg, tussen Kudelstaart en Leimuiden, de zg. Groene weg. Door vervening en landverlies door de goIfsJag op het Haarlemmermeer, het ontstaan van de Westeinderplas, is de Groene weg langzarnerhand verdwenen. Het vaartuig aan de Wallekant, een Westlander, ontvangt daar aardbeien, overgeladen uit Aalsmeerse schuiten, met de bestemming Den Haag. In de Aardbeiensloot (Aardbeienbrug) geschiedde dit overladen met de be stemming Amsterdam (± 1900). 00 eindc. Aal meer De Oosteinderweg, van Aalsmeer uit voor de Jaap Bollebrug. De Oosteinderweg, een verbinding vanaf het dorp Aalsmeer in de riehting Amsterdam, is ± 5,5 km lang, eertijds was het een voetpad, langzamerhand werd het een smalle rijweg, doeh eerst in de dertiger jaren een redelijke verkeersweg geworden, door demping van de linker wegsloot. De ansieht geeft de toestand weer voor de slootdemping.
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
1900
Plaats
Aalsmeer