Kent u ze nog?

Details

Izaak Meier Meier, Izaak FOTOS-OCC-27798

Genoemde persoon

Boek
Aalsmeer in oude ansichten deel 1
Pagina
24
Tekst
Naast de burgemeesterswoning aan de Dorpsstraat links het wine huisje, waar de gezusters Klaasje en Guurtje Mol hun snoepwinkeltje hadden. Daarnaast cafe Lobach, waar een deel, van de jaarlijkse Aalsmeerse kermis zich afspeelde. Beide percelen zijn thans bezet door de gebouwen van N.Y. garage Met. Rechts de verhuizing-verzorgd door het beurtvaartbedrijf Pannekoek-van de inboedel van het hoofd der openbare lagere school G. de Boer, die naar Harlingen vertrok als leraar van de H. B.S. aldaar in 1906. Het Breys bruggetje, ook weI Gortzakkebruggetje genoemd (vaste brug), in de Dorpsstraat over het vaarwater van de Helling, eertijds vaarverbinding van het Haarlemrnermeer-later de ringvaart-met het Stommeersweegje. Op een oude prent van 1736 is aldaar een ophaalbrug aangegeven, waarna een draaibrug volgde. De Hellingbebouwing is nog intact en in de loop der jaren verbeterd. V66r de brug links (niet zichtbaar) de smederij Brey en het eerste huis van het blok, voorbij de brug links, van broodbakker Gortzak. Het eerste huis rechts het kruidenierswinkeltje Klaas Pannekoek. Staande op de brug, geheel links slager Izaak Meier. Met kind op de arm de echtgenote van schoolhoofd de Boer.
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
1906
Plaats
Aalsmeer
Opmerkingen
slager