Kent u ze nog?

Details

Vellekoop Vellekoop, FOTOS-OCC-27783

Genoemde persoon

Boek
Aalsmeer in oude ansichten deel 1
Pagina
20
Tekst
Het-thans voormalige-raadhuis werd in 1780 geheel nieuw gebouwd. Het wordt nog gebezigd voor de huisvesting van sociale instellingen. De foto is van J915. Op de stoep, geheel rechts, de heer P. Kaptein, die in 1894 tot ambtenaar ter secretarie werd aangesteld, waarna hij van 1912 tot 1940 de functie van gemeentesecretaris vervulde. Op de stoep naast de heer Kaptein veldwachter Vellekoop, vervolgens de jonge ambtenaar T. v. d. Schilden. Meer op de achtergrond de ambtenaar F. v. Dijken. Foto uit 1906, een veulenkeuring in de Dorpsstraat voor het raadhuis. In de Dorpsstraat werden ook veemarkten gehouden. Rechts de gevel van de grutterij van Streefkerk, later van bakker J. v. Dillewijn. Daaraan grenzend de pastorie van de Ned. H erv. kerk. Vervolgens het pand, bewoond door bakker Mur, waar tevens het hulppostkantoor was gevestigd. Later de winkel van bakker de long, terwijl de coop. tuinbouwbank hier enige tijd kantoor hield. Op deze plaats thans schoenwinkel Van den Ent. Het laatste huis de vroegere schoolwoning van de openbare school. De open bare school was achter de woning gelegen en door een poort met de Dorpsstraat verbonden. In 1918 kwam hiervoor in de plaats de nieuw gebouwde school aan de Rozenstraat.
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
1780
Plaats
Streefkerk
Opmerkingen
veldwachter