Kent u ze nog?

Details

Peters Peters, FOTOS-OCC-26886

Genoemde persoon

Boek
Aalten in oude ansichten deel 1
Pagina
57
Tekst
57. " ; Proost" ;, schijnt een heersehap in het midden, half aehter de pilaar, te zeggen. Uiterst links zien we Gerrit Prins, de eigenaar, en naast hem sehoolmeester Bouhuis van de " ; Staatssehool" ;. In de tweede van reehts, met het korte haar, herkennen we Peters, firmant van de pijpenfabriek Peters en Gans. Oorspronkelijk stand dit bedrijf tegenover het postkantoor tot het door brand werd verwoest. Het meisje met de grate hoed, derde van links, is Anita Bouhuis, doehter van de sehoolmeester. Vierde van links is Johanna Prins, zuster van Gerrit, en vijfde is Harrie Mansehot. Het kleine meisje midden voor aan het tafeltje is Mieneke Prins en uiterst reehts zit Lourens Prins.
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
Plaats
Aalten