Kent u ze nog?

Details van boek
 
Stad aan 't Haringvliet zoals het was

Stad aan 't Haringvliet zoals het was

Auteurs
J.L. Braber  
Uitgeverij
Zierikzee: Steengracht, 1972
ISBN
0
Arensman
FOTOS-OCC- 3862C ArensmanArensman, CC, FOTOS-OCC- 3864Maatje ArensmanArensman, MaatjeMaatje, FOTOS-OCC- 3863Piet ArensmanArensman, PietPiet
Bane
FOTOS-OCC- 3809Jacob BaneBane, JacobJacob
Biert
FOTOS-OCC- 3761Maria Braber-BiertBraber-Biert, MariaMaria
Boon
FOTOS-OCC- 3857Jacob BoonBoon, JacobJacob
Braber
FOTOS-OCC- 3828(man) BraberBraber, (man)(man), FOTOS-OCC- 3829(man) BraberBraber, (man)(man), FOTOS-OCC- 3854Cornelis Willemse BraberBraber, Cornelis WillemseCornelis Willemse, FOTOS-OCC- 3855Johannes BraberBraber, JohannesJohannes
Breeman
FOTOS-OCC- 3810Cornelis BreemanBreeman, CornelisCornelis, FOTOS-OCC- 3804Jan Cornelisse BreemanBreeman, Jan CornelisseJan Cornelisse
Brooshooft
FOTOS-OCC- 3770Stoffel BrooshooftBrooshooft, StoffelStoffel
Brouwer
FOTOS-OCC- 3773Anna BrouwerBrouwer, AnnaAnna
Buth
FOTOS-OCC- 3827 Diepenhorst-ButhDiepenhorst-Buth, zonder voornaam, FOTOS-OCC- 3764J Diepenhorst-ButhDiepenhorst-Buth, JJ
Carron de Villaards
FOTOS-OCC- 3918 Carron de Villaards Carron de Villaards, zonder voornaam
Chandon
FOTOS-OCC- 3866CJG ChandonChandon, CJGCJG
Diepenhorst
FOTOS-OCC- 3826 DiepenhorstDiepenhorst, zonder voornaam, FOTOS-OCC- 3848AJ DiepenhorstDiepenhorst, AJAJ, FOTOS-OCC- 3822Han DiepenhorstDiepenhorst, HanHan, FOTOS-OCC- 3768P DiepenhorstDiepenhorst, PP, FOTOS-OCC- 3831PG DiepenhorstDiepenhorst, PGPG, FOTOS-OCC- 3823Piet DiepenhorstDiepenhorst, PietPiet, FOTOS-OCC- 3765WJC DiepenhorstDiepenhorst, WJCWJC, FOTOS-OCC- 3820WJC DiepenhorstDiepenhorst, WJCWJC
Douwen
FOTOS-OCC- 3915IF DouwenDouwen, IFIF
Goeree
FOTOS-OCC- 3853Eewit Pieterse GoereeGoeree, Eewit PieterseEewit Pieterse
Grootenboer
FOTOS-OCC- 3819Joh GrootenboerGrootenboer, JohJoh
Gtte
FOTOS-OCC- 3917Chr GtteGtte, ChrChr
Hoedeman
FOTOS-OCC- 3762Adriana van der Pijl-Hoedemanvan der Pijl-Hoedeman, AdrianaAdriana
Hoogewerf
FOTOS-OCC- 3805Aren Janse HoogewerfHoogewerf, Aren JanseAren Janse
Huizer
FOTOS-OCC- 3781H HuizerHuizer, HH, FOTOS-OCC- 3782L HuizerHuizer, LL, FOTOS-OCC- 3830L HuizerHuizer, LL
Koert Mz
FOTOS-OCC- 3861J Koert MzKoert Mz, JJ
Kolff van Oosterwijk
FOTOS-OCC- 3868GH barones van Isselmuden-Kolff van Oosterwijkbarones van Isselmuden-Kolff van Oosterwijk, GHGH, FOTOS-OCC- 3867LCC Kolff van OosterwijkKolff van Oosterwijk, LCCLCC, FOTOS-OCC- 3865Lambertus Kolff van OosterwijkKolff van Oosterwijk, LambertusLambertus
Korthals
FOTOS-OCC- 3771J KorthalsKorthals, JJ
Kreeft
FOTOS-OCC- 3832L Diepenhorst-KreeftDiepenhorst-Kreeft, LL
Landheer
FOTOS-OCC- 3852DA LandheerLandheer, DADA
Lodder
FOTOS-OCC- 3835Johannes LodderLodder, JohannesJohannes, FOTOS-OCC- 3834Leendert LodderLodder, LeendertLeendert
Maliepaard
FOTOS-OCC- 3776Gerrit MaliepaardMaliepaard, GerritGerrit, FOTOS-OCC- 3920J MaliepaardMaliepaard, JJ, FOTOS-OCC- 3774Jacob MaliepaardMaliepaard, JacobJacob, FOTOS-OCC- 3777Jan MaliepaardMaliepaard, JanJan, FOTOS-OCC- 3775Stoffel MaliepaardMaliepaard, StoffelStoffel
Mijs
FOTOS-OCC- 3769Lena MijsMijs, LenaLena
Mulder
FOTOS-OCC- 3818H MulderMulder, HH
Nieuwland
FOTOS-OCC- 3766W NieuwlandNieuwland, WW
Nijpjes
FOTOS-OCC- 3807Cornelis NijpjesNijpjes, CornelisCornelis
Nipyes
FOTOS-OCC- 3851Gillis NipyesNipyes, GillisGillis, FOTOS-OCC- 3849Johannes NipyesNipyes, JohannesJohannes
Noudt
FOTOS-OCC- 3780Fr NoudtNoudt, FrFr
Ommerling
FOTOS-OCC- 3914Jacob OmmerlingOmmerling, JacobJacob
Oosterling
FOTOS-OCC- 3806Jacobus OosterlingOosterling, JacobusJacobus
Pieterse
FOTOS-OCC- 3824Hans PietersePieterse, HansHans
Prins Fockes
FOTOS-OCC- 3923J Prins FockesPrins Fockes, JJ
Roodzant
FOTOS-OCC- 3788Arend RoodzantRoodzant, ArendArend, FOTOS-OCC- 3811Pieter Adrianusz RoodzantRoodzant, Pieter AdrianuszPieter Adrianusz
Schuurman
FOTOS-OCC- 3791Adr SchuurmanSchuurman, AdrAdr, FOTOS-OCC- 3790Anth SchuurmanSchuurman, AnthAnth
Segers
FOTOS-OCC- 3859AP SegersSegers, APAP
Smit
FOTOS-OCC- 3772Pieternella Trommel-SmitTrommel-Smit, PieternellaPieternella
Thorn Leeson
FOTOS-OCC- 3922 Thorn LeesonThorn Leeson, zonder voornaam, FOTOS-OCC- 3919John Thorn LeesonThorn Leeson, JohnJohn
Tieleman
FOTOS-OCC- 3825Kees TielemanTieleman, KeesKees
Vliegvis
FOTOS-OCC- 3808Hendrik VliegvisVliegvis, HendrikHendrik
Vree
FOTOS-OCC- 3850Yobtje VreeVree, YobtjeYobtje
Wagner
FOTOS-OCC- 3836Abr WagnerWagner, AbrAbr, FOTOS-OCC- 3837J WagnerWagner, JJ, FOTOS-OCC- 3838Jan WagnerWagner, JanJan, FOTOS-OCC- 3839Kees WagnerWagner, KeesKees
Wiegersma
FOTOS-OCC- 3924HJ WiegersmaWiegersma, HJHJ, FOTOS-OCC- 3927Hendrik WiegersmaWiegersma, HendrikHendrik, FOTOS-OCC- 3925Hester WiegersmaWiegersma, HesterHester, FOTOS-OCC- 3926Jacob WiegersmaWiegersma, JacobJacob
Zeedijk
FOTOS-OCC- 3858Abraham ZeedijkZeedijk, AbrahamAbraham, FOTOS-OCC- 3817C. H. van den Tol-Zeedijkvan den Tol-Zeedijk, C. H.C. H., FOTOS-OCC- 3787Jacob ZeedijkZeedijk, JacobJacob, FOTOS-OCC- 3786Marinus ZeedijkZeedijk, MarinusMarinus, FOTOS-OCC- 3785Simon ZeedijkZeedijk, SimonSimon
de Frel
FOTOS-OCC- 3921J de Frelde Frel, JJ
de Gans
FOTOS-OCC- 3792Jannetje de Gansde Gans, JannetjeJannetje
de Wachter
FOTOS-OCC- 3789Johannes de Wachterde Wachter, JohannesJohannes
van Es
FOTOS-OCC- 3860I van Esvan Es, II
van Leeuwen van Duivenbode
FOTOS-OCC- 3916JJ van Leeuwen van Duivenbodevan Leeuwen van Duivenbode, JJJJ
van Mens
FOTOS-OCC- 3767(vrouw van) van Mensvan Mens, (vrouw van)(vrouw van), FOTOS-OCC- 3869C van Mensvan Mens, CC
van Rossum
FOTOS-OCC- 3779Jan van Rossumvan Rossum, JanJan
van Rumpt
FOTOS-OCC- 3840AJ van Rumptvan Rumpt, AJAJ, FOTOS-OCC- 3845AJ van Rumptvan Rumpt, AJAJ, FOTOS-OCC- 3847AJ van Rumptvan Rumpt, AJAJ, FOTOS-OCC- 3844Adri van Rumptvan Rumpt, AdriAdri, FOTOS-OCC- 3842Bas van Rumptvan Rumpt, BasBas, FOTOS-OCC- 3841Kees van Rumptvan Rumpt, KeesKees, FOTOS-OCC- 3843Kees van Rumptvan Rumpt, KeesKees, FOTOS-OCC- 3846P van Rumptvan Rumpt, PP
van Splunter
FOTOS-OCC- 3783Jacob van Spluntervan Splunter, JacobJacob, FOTOS-OCC- 3784P van Spluntervan Splunter, PP, FOTOS-OCC- 3778Pieter van Spluntervan Splunter, PieterPieter
van den Tol
FOTOS-OCC- 3816Abraham van den Tolvan den Tol, AbrahamAbraham, FOTOS-OCC- 3815Adri van den Tolvan den Tol, AdriAdri, FOTOS-OCC- 3814Adrianus van den Tolvan den Tol, AdrianusAdrianus, FOTOS-OCC- 3812Joost van den Tolvan den Tol, JoostJoost, FOTOS-OCC- 3813Joost van den Tolvan den Tol, JoostJoost
van der Pijl
FOTOS-OCC- 3763Bartha van der Pijlvan der Pijl, BarthaBartha
van der Veer
FOTOS-OCC- 3833Willem van der Veervan der Veer, WillemWillem