Kent u ze nog?

Details

Engelse Engelse, FOTOS-OCC-29538

Genoemde persoon

Boek
Barchem in oude ansichten deel 1
Pagina
6
Tekst
6. Deze foto toont de voorzijde van de hervorrnde kerk in haar volle glorie. De prachtige bornen die het voorrnalige tolhuis overschaduwden, zijn voor een deel verdwenen, zodat dit plaatje nogal kaal aandoet, rnede doordat bij het betrekkelijk nieuwe huis (links) nog geen beplanting is aangebracht. Bovendien werd de foto in de winter gernaakt. Het bedoelde, vrij nieuwe huis is pension Meijer. Het was vroeger tevens hulppostkantoor en telefoonkantoor. Behalve dat de heer Meijer en zijn Engelse vrouw tijdens de zornerrnaanden pensiongasten herbergden, hielden ze ook een flink aantal varkens. Er werd zelfs gesproken van een varkensrnesterij, iets dat thans in een dorp als Barchern onbestaanbaar is.
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
Plaats
Barchem