Kent u ze nog?

Details

Meer Meer, FOTOS-OCC-28808

Genoemde persoon

Boek
Balk in oude ansichten
Pagina
26
Tekst
26. In de jaren 1911 en 1912 werden de woningen aan de Wilhe1minastraat door de Woningstiehting gebouwd, waarvan to en B.H. v.d. Goot nog voorzitter was. Een drieta1 aannemers, namelijk A. v.d. Meer uit Molkwerum en Haarsma en J. Veenstra uit Mirns, bouwde een aanta1 blokjes. Onder de vele werknemers op deze foto bevinden zieh drie Balksters, namelijk links Bertus Spijkerman, zittend met de zaag Sietse Sytsma en reehts opziehter Ties Tysma. Volgens de verhalen was dit een zeer gezonde ploeg ; de meesten lustten graag een borreltje !
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
1911
Plaats
Mirns