Kent u ze nog?

Details

Izaak de Bruijne de Bruijne, Izaak FOTOS-OCC-28079

Genoemde persoon

Boek
Aardenburg in oude ansichten deel 2
Pagina
41
Tekst
41. En dit is dan de Oostmolen omstreeks de eeuwwisseling. De Oostmolen was oorspronkelijk de stadsmolen. Hij werd in 1608 door het stadsbestuur voor f 1525,-aangekocht te Middelburg op Walcheren en hij werd op twee schepen naar Aardenburg vervoerd. De molen werd door het stadsbestuur aanvanke1ijk jaarlijks en vanaf 1640 voor perioden van drie jaar verpacht, totdat hij in 1759 voor 500 pond Vlaams werd verkocht aan Jacobus Mulier. Tot 1880 behoorde hij aan Le Grand en De Jonge, na die tijd aan lzaak de Bruijne. Deze heeft de molen, die zeer bouwvallig was geworden, in het voorjaar van 1926 doen afbreken. In deze molen stonden verschillende jaartallen waarvan 1614 het oudste was. Op de foto staat, boven op de trap, molenaar Izaak de Bruijne en onder hem Charles Verstringe. Onder de molen staan de kinderen van molenaar De Bruijne en Gusta Verstringe.
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
1608
Plaats
Middelburg
Opmerkingen
molenaar