Kent u ze nog?

Details

Oyen Oyen, FOTOS-OCC-27970

Genoemde persoon

Boek
Aardenburg in oude ansichten deel 2
Pagina
30
Tekst
30. Dit is de gemeentesehool aan de Markt. Zij is in gebruik gebleven tot 1911. In februari 1909 werd besloten tot het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe school, omdat, volgens de sehoolopziener, de school van dien aard was dat zij vo or sluiting in aanmerking kwam. Zij voldeed niet meer aan de zedelijk te stellen eisen van lieht en lueht. Zij had de laatste tien jaar onderdak geboden aan ongeveer honderd vijftig leerlingen. Een minderheid in de gemeenteraad, onder leiding van dokter De Glopper, was voor bijbouw van een lokaal aan de oude school om de gemeente niet voor een te grate sehuldenlast te plaatsen. De Gloppers tegenstander in de raad, George Auguste Vorsterman van Oyen, die voordien hoofd der school was geweest en die na zijn pensionering raadslid was geworden, ijverde voor de bouw van een nieuwe school.
Omschrijving
Automatisch geïndexeerde informatie van web pagina.
Datum
1911
Plaats
Aardenburg